Jubileummiddag 1 mei 2022

13 mei 2022

Jubileum middag 1 mei 2022.

Eindelijk was het dan zover. De opening van ons uitgestelde jubileumjaar. Speciaal voor alle leden, dirigent, pianiste, crew, en vooral onze jubilarissen met hun gasten.

Een middag om herinneringen op te halen middels sketches, zang, en mooie teksten.

Genietend van het samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.

50 jaar. Een bijzonder jubileum: een Gouden jubileum.

Hoe bijzonder is het toch, dat er van die mensen van het eerste uur, die in 1971 de oprichting hebben meegemaakt, er actief vorm aan hebben gegeven, na 50 jaar nog steeds 7 mannen en vrouwen als lid bij deze mooie club betrokken zijn gebleven. Actief zingend of op iets meer afstand als rustend lid, maar al die tijd begaan met het wel en wee van koor en leden.

Beste jubilarissen:  Anny, Net, Laura, Wilma, Toon, Frits en Ben

Jullie waren degenen, die er in 1971 vertrouwen in hadden: de Walsberg was toe aan  iets nieuws – een koor waarin mannen en vrouwen gezamenlijk hun passie voor muziek, voor zang konden uitleven. In een tijd, dat koren voor een groot deel een directe link hadden met de kerk, durfden jullie het aan om te gaan voor een veel breder repertoire.

We mogen wel stellen, dat dat wonderwel gelukt is, en daaraan hebben jullie alle zeven een grote bijdrage geleverd. Kijkend naar de foto’s van toen zien we een mooie club met een jeugdige uitstraling. En jullie namen ook je verantwoordelijkheid door je inzet voor de vereniging; als bestuurslid, voorzitter, lid van muziek-, attentie-  en activiteitencommissies. Vol creativiteit ook.

Die eerste tijd zal zeker hectisch zijn geweest. Immers zingen is 1 ding, maar je moet ook een club draaiende houden; er moet nagedacht worden over financiën, een dirigent en verdere begeleiding, kortom het moest een echte vereniging worden; er moesten statuten komen en een huishoudelijk reglement en uiteindelijk werd ook de gang naar de notaris gemaakt.

En ja, 50 jaar later is het jeugdige elan meer een volwassen elan geworden, maar het enthousiasme is er nog steeds. En saamhorigheid, je thuis voelen. Dat delen jullie als jubilarissen met elkaar, maar ook met ons, leden met een wat minder lange staat van dienst of nog maar pas begonnen.

Dat houdt mensen 50 jaar bij elkaar in het uitoefenen van hun hobby; hun passie.

Wat Hebben we samen genoten van een gezellige jubileummiddag.