Overlijden Jan-Frans

18 augustus 2023
Jan-Frans de Brouwer
 
In onze vakantieperiode bereikte ons het bericht van het overlijden van ons koorlid
Jan-Frans de Brouwer op 3 augustus 2023.
Zijn overlijden raakt ons allen diep.
Jan-Frans was sinds 2018 lid van ons koor. Met veel plezier zong hij sindsdien
mee bij de tenoren. Ook tijdens zijn ziekte bleef hij ons trouw volgen en waar
mogelijk bleef hij ook de repetities bijwonen. Wij herinneren ons allemaal zijn
aanwezigheid, in zijn rolstoel, tijdens ons jubileumconcert in december 2022.
Hij was erbij, weliswaar naast het podium, maar hij zong wel met ons mee.
Wij koesteren de mooie herinneringen.
Wij wensen Annemiek en familie alle sterkte in deze zware tijd.