Serenade voor de Walsbergse Mens

24 november 2022
Serenade voor de Walsbergse Mens
 
Op 15 november 2022 werd in het Gerardushuis de 10 e Walsbergse Mens
bekendgemaakt. Traditiegetrouw luistert Together deze bekendmaking, die
normaal elke 2 jaar plaatsvindt, op met een serenade.
Onder leiding van Fried Verhees hebben wij de nieuwe Walsbergse Mens, Frans
van Nunen toegezongen en van harte gefeliciteerd met deze eervolle benoeming.
Het nummer “I want to be ready….” kreeg daarbij een heel persoonlijk tintje,
dankzij de creatieve aanpassing van de tekst door de 2 solisten, Ger en Louis.
Een feestelijke gebeurtenis, waarbij alle aanwezigen werden onthaald op een
drankje en een lekkere koek in de vorm van een Walsbergs Menske.