Together zet koorleden in het zonnetje

8 januari 2024

Together zet koorleden in het zonnetje.

Zangvereniging Together heeft op 18 december het jaar afgesloten met een
sfeervolle bijeenkomst in het Gerardushuis. Het was een jaar met meerdere
mooie optredens, zowel in Deurne als daarbuiten met als kers op de taart een
druk bezocht kerstconcert op 17 december in de St. Willibrorduskerk aan de
Markt.


De laatste repetitieavond werd ingevuld met een werkcessie, gevolgd door een
ontspannend programma met een hapje en een drankje.
Tijdens het informele samenzijn was er gelegenheid om een aantal koorleden te
huldigen.


Allereerst werd er stilgestaan bij het feit dat Fried Verhees, naast zanger o.a.
vervangend dirigent en bibliothecaris, inmiddels 10 jaar als onze beschermheer
functioneert. Hiervoor ontving hij een mooi aandenken en een bos bloemen.


In 2013 werd het koor versterkt met maar liefst 6 nieuwe leden; alle reden voor
een bloemetje ter gelegenheid van het 10-jarig lustrum van Thea Smits, Jo
Swinkels, Nelly Peters, Dieny van Summeren, Peter Bukkems en Ger Dekker.
Jan van de Broek en Piet Joosten 40 jaar koorlid.
Jan en Piet hebben als koorlid een respectabele staat van dienst bij Together.
Naast het zingen hebben beiden in de loop der jaren diverse taken binnen de
verenging op zich genomen. Jan is inmiddels rustend lid, maar volgt alle
activiteiten met veel interesse. Piet heeft in het verleden als tenor gezongen,
maar is sinds kort overgestapt naar de bassen.
Beide heren ontvingen een blijvend aandenken aan hun bijzondere jubileum en
eveneens een bloemetje.

Op de foto vlnr:
Jan van de Broek, Peter Bukkems, Piet Joosten, Jo Swinkels, Thea Smits, Nelly Peters,
Dieny van Summeren en Fried Verhees. Op de foto ontbreekt Ger Dekker.