Historie

Together: 50 jaar jong en springlevend.

Together werd op 29 december 1971 opgericht onder de naam Walsbergse Zangvereniging op initiatief van Eddy Valkenburg. Een groep enthousiaste mannen en vrouwen met een grote voorliefde voor koormuziek ging van start. Ton van Lieshout werd de eerste dirigent, Toon Derks werd organist/pianist en Frits van Montfort bibliothecaris. Eind 1972 bestond de vereniging uit 39 leden. 

In 1973 krijgt de vereniging met de goedkeuring van de eerste statuten een formele status. Nadien worden deze statuten nog enkele keren gewijzigd. Vanaf 1973 treedt de zangvereniging op in uniforme koorkleding. Het koor verandert in de jaren daarna meerdere malen van outfit, passend bij de tijd of sfeer van een concert, van stemmig zwart met een speciaal accent, tot kleurrijk en vrolijk.

Vele optredens en concerten hebben wij in de loop der jaren verzorgd, niet alleen op onze thuisbasis het Gerardushuis maar ook op buitenlocaties en in theaterzalen zoals het Cultuurcentrum Deurne, in de regio en over de grens.

Het 25-jarig jubileum in 1996 werd uitbundig gevierd. Ook aan het 40-jarig jubileum in 2011 werd extra aandacht besteed. Het 45-jarig bestaan, eind 2016, hebben wij voornamelijk intern gevierd. Helaas zijn ons ook leden ontvallen, die wij jaarlijks herdenken tijdens de door ons opgeluisterde eucharistieviering in oktober in de Willibrorduskerk in Deurne . 

Nu staan we aan de vooravond van ons 50-jarig jubileum. De activiteiten in dat kader zullen echter moeten wachten tot 2022.

De bezetting van het bestuur wisselt regelmatig. Diverse leden leveren voor een kortere of langere periode hun bijdrage aan het besturen van de vereniging. Ook zijn er koorleden actief in onze commissies en werkgroepen. De betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging is groot. Naast repeteren en het verzorgen van uitvoeringen is er ook ruimte voor andere activiteiten, die de onderlinge band tussen de leden versterken. Van 2000 tot 2013 is Mies Aldenzee beschermheer van de vereniging geweest. In 2013 heeft Fried Verhees hem opgevolgd. Een aantal leden met een grote staat van verdienste is benoemd tot erelid en/of erevoorzitter.

In de loop der jaren hebben we een steeds grotere groep vaste bezoekers aan onze concerten weten te binden: mensen die onze passie voor muziek delen door naar ons te komen luisteren. Vele hebben zich ook aan ons verbonden door lid te worden van onze Vriendenkring.

Dankzij nieuwe aanwas maakt het koor de laatste jaren een flinke groei door. In 2021 bestaat Together uit zo’n 65  actieve leden die met veel enthousiasme deelnemen aan repetities en optredens onder de bezielende leiding van onze dirigent Mario Geurtjens en pianiste  Ludmila Seroo Ferroni. Onze rijke historie weerhoudt ons er niet van om ook vooruit te kijken. Een proces van vernieuwing heeft in de afgelopen jaren geleid tot een grondige aanpassing van ons repertoire, onze uitstraling en dynamiek. Vanaf 1 januari 2019 hebben we met de naam Together een nieuw onderdeel aan dit proces van vernieuwing en verjonging toegevoegd.

Wij zien uit naar ons 50-jarig jubileum.