Historie

Together: 50 jaar jong en springlevend.

Together: al meer dan 50 jaar muzikaal springlevend en bij de tijd.

Een stukje geschiedenis en een blik naar de toekomst.


Together werd in 1971 opgericht onder de naam Walsbergse Zangvereniging op
initiatief van Eddy Valkenburg. Een groep enthousiaste mannen en vrouwen met
een grote voorliefde voor koormuziek ging van start. Met Ton van Lieshout als
dirigent, Toon Derks als organist/pianist en Frits van Montfort als bibliothecaris;
en met een ledenaantal van 39 aan het einde van het startjaar.


Dat ledenaantal is in de voorbije jaren gestaag gegroeid, naar ruim 60 zangers
en zangeressen. Nog steeds zijn enkele leden uit de beginperiode actief binnen
de vereniging. Daarnaast zijn er diverse rustende leden, die in de loop der jaren
hun sporen hebben verdiend als actief zanger(es). 


In 1973 kreeg de vereniging een formele status door deponering van haar
statuten, die vervolgens meerdere malen werden gewijzigd. In dat jaar werden
ook de eerste kooruniformen aangeschaft. Het koor veranderde in de jaren
daarna meerdere malen van outfit, passend bij de tijd of sfeer van een concert,
van stemmig zwart met een speciaal accent, tot kleurrijk en vrolijk.


Vele optredens en concerten hebben wij in de loop der jaren verzorgd, niet alleen
in het Gerardushuis, waar ook de wekelijkse repetities werden en worden
gehouden maar ook in verzorgingstehuizen, kerken en theaterzalen zoals het
Cultuurcentrum Deurne. Buitenoptredens, zoals op de Markt, bij de Ossenbeemd
en in het Helmondse Carat paviljoen geven een extra dimensie aan het zingen
met dit grote koor.


Het 25-jarig jubileum in 1996 werd uitbundig gevierd. Ook aan het 40-jarig
jubileum in 2011 werd extra aandacht besteed. Het 45-jarig bestaan, eind 2016,
hebben wij voornamelijk intern gevierd.
50 jaar Together, met vele activiteiten, zowel voor publiek als voor de eigen
leden hebben wij, met enige vertraging, in 2022 uitgebreid gevierd. Jubilarissen
werden in het zonnetje gezet, we hielden een gezamenlijke activiteitendag en
feestavond en we verzorgden o.a. een groot jubileum/kerstconcert in de St.
Jozefkerk in Deurne.


Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 personen, die door de leden telkens
voor 3 jaar worden gekozen. Diverse leden leveren voor een kortere of langere
periode hun bijdrage aan het besturen van de vereniging.

Ook zijn er koorleden actief in onze commissies en werkgroepen, die zich richten op deelactiviteiten
zowel op muzikaal gebied als op sociaal/verbindend gebied.
De betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging is groot. Naast repeteren
en het verzorgen van uitvoeringen is er ook ruimte voor andere activiteiten, die
de onderlinge band tussen de leden versterken.


Van 2000 tot 2013 is Mies Aldenzee beschermheer van de vereniging geweest. In
2013 heeft Fried Verhees hem opgevolgd.
Een aantal leden met een grote staat van verdienste is benoemd tot erelid en/of
erevoorzitter.


In de loop der jaren hebben we een steeds grotere groep vaste bezoekers aan
onze concerten weten te binden: mensen die onze passie voor muziek delen door
naar ons te komen luisteren. Vele hebben zich ook aan ons verbonden door lid te
worden van onze Vriendenkring.


Dankzij nieuwe aanwas maakt het koor de laatste jaren een flinke groei door. In
2024 bestaat Together uit meer dan 60 actieve leden die met veel enthousiasme
deelnemen aan repetities en optredens onder de bezielende leiding van onze
dirigent Mario Geurtjens en pianiste  Ludmila Seroo Ferroni.

 

Onze rijke historie
weerhoudt ons er niet van om ook vooruit te kijken. Een proces van vernieuwing
heeft in de afgelopen jaren geleid tot een grondige aanpassing van ons
repertoire, onze uitstraling en dynamiek. Vanaf 1 januari 2019 hebben we met
de naam Zangvereniging Together een nieuw onderdeel aan dit proces van
vernieuwing en verjonging toegevoegd.
En dat proces van vernieuwing krijgt ook in de jaren na het 50-jarig jubileum een
nieuwe impuls.


Op weg naar nieuwe uitdagingen; een toekomstgericht en toekomstbestendig
koor, dat plaats biedt aan diversiteit en dat een steeds groter en veelzijdiger
publiek weet te boeien.